ńeprítomnost

 01.05.2019

V týždni od 6.5. do 12.5.2019 budem  prítomná  iba vo štvrtok 9.5.2019. 

V ostatné dni ma, pre akútna prípady, zastupuje  MUDr. Dobiášová. od 8:00 do 12:00 hod.

 

 

 Zpět